Miksi suurin osa uusista aasialaisista autoista on niin rumia?

Ennen toista maailmansotaa Euroopassa ja Yhdysvalloissa aasialaiset autot olivat käytännössä tuntematon käsite. Vasta sotien jälkeen alkoi todenteolla Japanin teollistuminen, ja erityisesti 60-luvun lopulla käynnistyi japanilaisten autojen maailmanvalloitus. Tuolloin Nissanit ja Toyotat olivat muotoilultaan suurimmaksi osaksi pienikokoisempia kopioita amerikkalaisista autoista, jotka vielä tuolloin olivat näyttäneet suuntaa koko maailman autoteollisuudelle. Myös Euroopan maista kuten Englanti haettiin vaikutteita, kun haluttiin tehdä hieman enemmän eurooppalaiseen makuun autoja.

Japanilaisen teollisuuden kehityksen alussa paitsi kopioitiin, myös haluttiin luottaa ulkomaiseen muotokieleen. Italialaiset autosuunnittelijat kuten Bertone ja Pininfarina kelpasivat suunnannäyttäjiksi myös aasialaiselle autoteollisuudelle. Kun japanilaiset autot lähtivät valtaamaan selviä markkinaosuuksia ulkomaan markkinoilla, aasialaisen autoteollisuuden itsetunto kasvoi. Jo 70-luvulla oli selvät merkit siitä, että enää ei tyydytty pelkästään kopioimaan, vaan tekemään asioita oman pään mukaan.

80-luvun laatikkomainen automuotoilu muistetaan erityisesti japanilaisista autoista, jotka olivat tässä vaiheessa enää kopioita toinen toisistaan. Aasialaisen muotoilun kirous muovautui siinä vaiheessa, kun Japanista ulkomaille oppiin lähteneet muotoilijat alkoivat toteuttaa kotimaassaan itseään, mutta eivät olleet muotoilijoina esikuviaan lahjakkaampia. On tietenkin täysin jokaisen oma asia mitä pitää esteettisesti kauniina, mutta ainakaan allekirjoittaneeseen eivät muotoilullisesti vetoa aasialaiset autot 80-luvulta tähän päivään saakka.


Toki joukossa on nähty useitakin valonpilkahduksia varsinkin urheilullisempien autojen saralla, mutta iso otanta ei anna muotoilun puolesta hyvää kuvaa useisiin kilpailijamaiden tuotoksiin nähden. Empiirisen kokeen voi tehdä vaikka Citymarketin parkkipaikalla, josta löytyy esimerkiksi saksalaisia, ranskalaisia kuin aasialaisiakin autoja. Uskallan väittää, että viimeksi mainituilla autoilla ajavat eivät ylipäätään pidä auton muotoilua kovin merkittävänä tekijänä valittaessa uutta autoa. Aasialaiset autot voivat olla teknisesti varsin eteviä, mutta estetiikassa kulttuurierot tulevat näkyviin paljon vahvemmin.

Mitä mieltä sinä olet, ovatko alla kuvatut aasialaiset autot mielestäsi kauniita vai rumia?