Miksi yli 30 vuotta vanha auto on edelleen ympäristöteko uuden auton ostoon verrattuna?

Kukaan suomalainen ei ole voinut olla törmäämättä ilmastonmuutoskeskusteluun. Mediassa käyty keskustelu antaa usein kuvan, että suomalaistenkin olisi muutettava elämäntapojaan, jotta maailma saataisiin pelastettua. Usein syyllisinä pidetään täällä pitkien välimatkojen maassa töihin ja harrastuksiin kulkevia matkalaisia, jotka vanhoilla autoillaan saastuttavat ympäristöään. Onko todella niin, että pienituloistenkin työmatkalaisten olisi siirryttävä kulkemaan polkupyörillä, tai vähintään yritettävä hakea pankkilainaa uuden ja kalliin sähköauton hankkimista varten? Saataisiinko näillä toimenpiteillä vielä annettua toivoa jälkipolville?

Saattaa kuulostaa jopa harhaoppisen väitteeltä, mutta hyvin huollettu vanha auto voi olla suurempi ympäristöteko, kuin uuden hankkiminen. Olipa kyseessä sitten uusi sähköauto tai hybridiauto, niin uuden auton valmistaminen vaatii valtavasti luonnonvaroja. Myöskään toimivan ja hyvin palvelleen vanhan auton muuttaminen romuautoksi kasvavien jätevuoriemme jatkoksi ei sekään tapahdu ilman ympäristön kuormittamista. Maailman suurimman autonvalmistajan Toyotan vuonna 2004 julkaiseman tutkimuksen mukaan noin 28 prosenttia kaikesta uuden polttomoottoriauton tuottamasta hiilidioksidipäästöstä aiheutuu auton valmistuksesta ja kuljetuksesta tehtaalta asiakkaalle. Miltei kolmasosa auton elinkaaren päästöistä siis aiheutuu itse auton valmistamisesta, ei sen käytöstä!

Niin kauan kuin ajat vanhalla autollasi, sinun ei tarvitse enää syyllistyä edellä kuvaillun ympäristöä myrkyttävän päästömäärän aiheuttajaksi. Toisekseen, mikäli myyt vanhan autosi uudelle omistajalle, jatkaa vanha auto edelleen päästöjen tuottamista uuden ostamasi auton lisäksi. Myös hybridiautojen sisältämien kahden erilaisen moottorin valmistaminen tuottaa selvästi enemmän päästöjä verrattuna tavanomaisen polttomoottoriauton valmistusprosessiin. On myös hyvä muistaa, että sähköllä toimivat autot ovat ajettaessa vähäpäästöisiä vain niin kauan, kun niiden tarvitsema sähköenergia valmistetaan uusiutuvilla energiamuodoilla, kuten tuuli- tai aurinkoenergialla, eikä ylivoimaisesti yleisimmällä ydinvoimalla.


Sähköautojen komponenteista erityisesti akut ovat elinkaaren päässä ongelmajätettä, mikä on tärkeä muistutus sähköautojen ympäristöä kuormittavasta vaikutuksesta. Vielä kun automies muistaa, kuinka saastuttavaa on uusien autojen kuljettamiseen vaadittava laivaliikenne, olisi huomion keskipistettä ilmastonmuutokseen haettava myös muualta käsin kuin yksityisautoilusta. Sen sijaan, että lähdettäisiin syyllistämään pienellä eläkkeellä toimeen tulevaa inarilaista eläkeläismiestä, joka on ajanut viimeiset vuosikymmenet uutena ostamallaan kaksitahti-Wartburgilla, meidän tulisi keskittyä paljon suurempien syyllisten metsästykseen.