Suojatiesäännöt unohtuvat – joskus myös poliisilta

Yksinkertaiset suojatiesäännöt näyttävät unohtuvan autoilijoilta ja joskus jopa itse poliisilta.

Tieliikennelain 32. pykälän mukaan suojatietä lähestyvän ajoneuvon kuljettajan on ajettava sellaisella nopeudella, että hän voi tarvittaessa pysäyttää ennen suojatietä. Kuljettajan on annettava esteetön kulku jalankulkijalle, joka on suojatiellä tai astumassa sille.

Lisäksi jos ohitettava ajoneuvo on pysähtynyt suojatien eteen tai peittää näkyvyyden suojatielle, sitä ei saa ohittaa pysähtymättä, ellei ohittajan ja ohitettavan väliin jää suojakoroketta tai vapaata ajokaistaa.


Ensimmäinen video on kuvattu elokuun puolessa välissä Helsingissä. Videon kuvannut auto pysähtyy suojatien eteen ja jalankulkija astuu suojatielle. Vastaantulevien autojen pitäisi pysähtyä, koska mies on jo suojatiellä, mutta siitä huolimatta ne ajavat suojatien poikki – poliisi mukaan lukien.

Toisessa videossa nähdään hyvin tyypillinen tilanne, jossa suojatien eteen pysähtyneen auton ohittaa toinen auto. Tällainen ohitus on todella vaarallinen, sillä suojatiellä kävelevän on hankala nähdä pysähtyneen ajoneuvon takaa tulevia ajoneuvoja, ja samoin ohittajan on vaikea nähdä suojatiellä kävelijöitä. Pysähdy siis aina, jos näet suojatien eteen pysähtyneen auton!